jessica
gazeta
WIG20
USD
wykres waluty USD w money.pl
Wspierane przez Money.pl
EUR
wykres waluty EURO w money.pl
Wspierane przez Money.pl

JESSICA - oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich                   oraz ich rewitalizacje zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i społecznym.

Informujemy iż, zachęcamy do umieszczania propozycji projektów inwestycyjnych w potencjalnym portfelu w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim.

Informujemy iż, zachęcamy do umieszczania propozycji projektów inwestycyjnych w potencjalnym portfelu w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Łódzkim.

Informujemy iż, zachęcamy do umieszczania propozycji projektów inwestycyjnych w potencjalnym portfelu w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Mazowieckim.

Górnośląski Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowego na projekty rewitalizacyjne w ramach inicjatywy JESSICA w Województwie Zachodniopomorskim.

11-07-2011